Postkarte Anemone hupehensis XI
Postkarte pk1040
„Anemone hupehensis XI“
Postkarte Nepalfingerkraut II
Postkarte pk1053
„Nepalfingerkraut II“
Postkarte Akelei II
Postkarte pk1065
„Akelei II“
Postkarte Wiesenknöpfchen IV
Postkarte pk1081
„Wiesenknöpfchen IV“
Postkarte Skabiosen in der Abendsonne
Postkarte pk1085
„Skabiosen in der Abendsonne“
Postkarte Zierliche Kamille
Postkarte pk1090
„Zierliche Kamille“
Postkarte Storchschnabel im Abendlicht
Postkarte pk1091
„Storchschnabel im Abendlicht“
Postkarte Cosmea III
Postkarte pk1098
„Cosmea III“
Postkarte Mohnzauber
Postkarte pk1102
„Mohnzauber“
Postkarte Akelei III
Postkarte pk1115
„Akelei III“
Postkarte Euphorbia
Postkarte pk1122
„Euphorbia“
Postkarte Cosmos sulphureus III
Postkarte pk1127
„Cosmos sulphureus III“
Postkarte Mohnblüte am Feldrand
Postkarte pk1148
„Mohnblüte am Feldrand“